cz

Překlad (translations)

Tuchoměřice
Tuchoměřice

Dotace z MMR a EU Evropský fond pro regionální rozvoj IROP_2023_č.1

Projekt ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PRO PĚŠÍ. PROPOJOVACÍ CHODNÍKY, DLOUHÝ PŘÍČNÝ PRÁH – VĚTEV 6 je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0016995

Celková výše podpory z EU: 949 966,74 Kč

Cílem projektu je podpora bezpečnosti prostřednictvím výstavby chodníků v Tuchoměřicích. Díky výstavbě nových chodníků bude odkloněn pohyb chodců z frekventované silnice III. třídy s č. 0077 na nové chodníky – na tomto místě totiž v současné době chodník není. Projekt je navíc nutné vnímat komplexně, jeho součástí je celkové řešení dopravní situace v severní části obce.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • zvýšit bezpečnost obyvatel i návštěvníků v obci Tuchoměřice;
  • podpořit bezpečnou dopravní situaci na hlavní tepně procházející obcí, a to výstavbou chodníku;
  • usnadnit cestu řidičům projíždějícím dotčeným úsekem;
  • snížit nehodovost způsobenou pohybem chodců po vozovce;
  • zkvalitnit pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace;
  • usnadnit pohyb rodičům s kočárkem.

Kde nás najdete?