Tuchoměřice
Tuchoměřice

Odpady

NOVĚ možno platit bezhotovostním převodem přes portál Středočeského kraje https://platby-sc.cz/. Portál je již spuštěn.

tabulka

Obec Tuchoměřice provozuje sběrný dvůr v ulici K Poště, vedle Mateřské školy 

Provozní doba:  Sobota 9-11 hod

Slouží k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu, tj. lednic, obrazovek, zřivek, kyselin, barev, lepidel, olověných akumulátorů, pneumatik, motor.olejů apod. Dále také k odkládání objemného komunálního odpadu,tj. odpadu, který vzhledem k jeho tvaru,rozměru nebo hmotnosti nelze ukládat do sběrných nádob (popelnic)

 

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad:

mapa

TERMÍNY SVOZŮ TŘÍDĚNÉHO ODPADU:
Plast:            2 x týdně (pondělí a čtvrtek)
Papír:           2 x týdně (úterý a pátek)
Sklo:             1 x za 14 dní (sudý pátek)
Olej:              1 x za měsíc (poslední úterý nebo sobota v měsíci)
Tetrapak:    1 x za 14 dní (sudá středa)
Kovy:           1 x za 14 dní (lichý čtvrtek)
 
 
Svoz odpadu se řídí dle vyhlášky o odpadech:
 

Směsný odpad je vyvážen 1 x za 14 dní, v pátek v sudé týdny.

Poplatek byl v roce 2024 navýšen na základě změny výše DPH na částku 800,- Kč za osobu/nemovitost. Platit je možné od 1.2. 2024:

- v hotovosti nebo platební kartou na OÚ

- NOVĚ bezhotovostním převodem přes portál Středočeského kraje https://platby-sc.cz/.

Pro 1 rodinu (cca 4 osoby) se počítá s jednou nádobou o objemu 110 nebo 120 litrů  a je vydávána jedna známka.

Od poplatku jsou osvobozeni:

a) vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, kteří jsou plátcem poplatku z důvodu vlastnictví takové stavby, a kteří současně mají hlášený trvalý pobyt v jiné nemovitosti na území obce Tuchoměřice

b) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu na úřední adrese ohlašovny V Kněžívce 2l2, 252 67 Tuchoměřice

c) fyzické osoby, které jsou nazákladě rozhodnutí soudu umístěny v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v jiném obdobném zařízení,

d) třetí a další dítě do věku 15ti let, které žije společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci mladší patnácti let, za které je poplatek hrazen,

e) fyzické osoby, které nejpozději v daném kalendářním roce dosahly veku 75 let.

 

Svoz bioodpadu 
 
První termín odvozu bioodpadu v roce 2024:
je čtvrtek 4.4.2024. Dále bude pokračovat každý sudý čtvrtek až do 28.11.2024.
   

Navíc velkoobjemové kontejnery   na bioodpad jsou celoročně umístěny na veřejném prostranství v ulici K Poště a na parkovišti v Potoční ulici. Ty jsou určeny na odkládání trávy, keřů a větví. Odpad zde ukládejte bez igelitových pytlů.

 

Sběr fritovacího oleje 

  • Pro sběr fritovacího oleje je před sběrným dvorem červený kontejner.
  • Odkládejte do něj fritovací olej v PET lahvích od limonád s zašroubovaným víčkem.

 

Sběr použitého šatstva

Pro odkládání použitého šatstva - suchého a čistého - v igelitovém pytli je před sběrným dvorem umístěn kontejner. Druhý kontejner je umístěný v Kněžívce, Pod Kopečkem u hasičské zbrojnice.

 

 

Třiďte odpad - má to smysl!

recyklace

Správné třídění odpadů zajišťuje čistší životní prostředí, šetří suroviny, redukuje množství odpadů ukládaných na skládky a umožňuje využití odpadů.

 

V současné době je v obci zaveden základní systém třídění prostřednictvím barevných kontejnerů, umítěných na stanovištích v obci. Třídí se sklo, papír, plasty a bioodpad do hnědých popelnic zapůjčených domácnostem. Zbylý odpad - směsný komunální, je ukládán do klasických popelnic.

Dále do obce pravidelné zajíždí pojízdná sběrna nebezpečných odpadů. K odkládání velkého odpadu, který se nevejde do běžných popelnic či kontejnerů, slouží velkoobjemové kontejnery. O termínu jejich přistavení obec předem informuje.

odpady

Současně upozorňujeme, že výrobci a dovozci některých výrobků mají ze zákona povinnost postarat se o výrobky i po skončení jejich životnosti. Tito výrobci si náklady na recyklaci a zneškodnění započítávají do ceny. Prodejci jsou povinni tyto výrobky odebrat bezplatně v půčtu kusů zakoupeného nového výrobku bez rozdílu značek. Jedná se o tyto výrobky:

  • elektroodpady (elektrické a elektronické přístroje)
  • pneumatiky
  • oleje (např. motorové, převodové a mazací)
  • baterie a akumulátory
  • zářivky a výbojky.
     

Jak správně třídit odpad?

 
 
 

 

 

 

 
 

Publicita

Projekt „Vybavení družiny“

Projekt "Vybavení družiny" Základní školy Tuchoměřice byl podpořen z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ze Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 číslo projektu 22/003/19210/120/220/004419. Cílem projektu je podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD.LeaderEU

 

Veřejné osvětlení s přechody v Tuchoměřicích je spolufinancován Evropskou unií.

logo

logo

GObec

GObec

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:178
TÝDEN:1155
CELKEM:1369602

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 30. 5. 2024
déšť 19 °C 12 °C
pátek 31. 5. déšť 15/11 °C
sobota 1. 6. slabý déšť 13/12 °C
neděle 2. 6. zataženo 15/11 °C

Kde nás najdete?