cz

Překlad (translations)

Tuchoměřice
Tuchoměřice

Vážení občané, v neděli 18.6.2023 budeme pořádat první BLEŠÍ TRHY.

Pokud máte zájem o prodejní místo, kontaktujte nás na tel: 607 991 385.

Těsíme se na Vás!

Územní plán obce

Územní plán (ÚP) je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

Pro rozhodování v území obce Tuchoměřice platí v současné době územní plán po 6. změně (viz níže Úplné znění ÚPNSÚ Tuchoměřice po změně č.6.)

Návrh nového územního plánu najdete na webové adrese:
https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-rp-a-us-obci-v-orp-cernosice/projednavane/tuchomerice/

Prezentace tvorby územního plánu:

Prezentace zpracovatele ÚP

Dokumenty územního plánu:

Návrh územní studie Kněžívka

Platný územní plán po III. změně-grafika

Textová část územního plánu po III. změně

Studie Pod Bělohradem

Úplné znění ÚPNSÚ Tuchoměřice po změně č.6

Textová část (17.52 kB) (1.27 MB)

Změna Z6 Územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice

Opatření obecní povahy č.01/2023, kterým se vydává změna Z6 ÚPNSÚ Tuchoměřice (713.49 kB)

- Textová část výroku (928.88 kB)

- Grafická část výroku

-Textová část odůvodnění (3.23 MB)

Vyhodnocení veřejného projednání návrhu změny Z6 ÚPNSÚ Tuchoměřice (37.22 kB)

Záznam o účinnosti (47.75 kB)

Postup pořízení změny č. 6 Územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice (dále „Z6 ÚPNSÚ Tuchoměřice“)

NEJEDNÁ SE O OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ POJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU!

- Projednání a schválení návrhu na pořízení změny Z6 ÚPNSÚ Tuchoměřice (892.75 kB) v bodě 16. usnesení Zastupitelstva obce Tuchoměřice 16/06/2022 (547.46 kB) dne 14.9.2022

- Zahájení řízení o vydánízměny Z6 ÚPNSÚ Tuchoměřice oznámením veřejného projednání návrhu veřejnou vyhláškou – oznámením (219.28 kB) na úřední desce obce Tuchoměřice.

Oznámení o zahájení řízení o vydání Z6 ÚPNSÚ Tuchoměřice (228.13 kB)

            Návrh změny Z6 ÚPNSÚ Tuchoměřice

            - Textová část výroku (919.34 kB)

            - Grafická část výroku

                  výkres č. 1 (782.18 kB)      Výkres základního členění

                  výkres č. 2  (3.84 MB)       Hlavní výkres

                  výkres č. 3 (1.59 MB)           Koncepce veřejné infrastruktury

                  výkres č. 4 (806.09 kB)    Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

            - Textová část odůvodnění (3.26 MB)

            - Grafická část odůvodnění

                  výkres č. 5 Koordinační výkres není součástí změny č.6 ÚPNSÚ Tuchoměřice. Limity jsou součástí výkresu č.2 Hlavního výkresu.

                  výkres č. 6 (1.92 MB) Širší územní vztahy

            - Srovnávací (rozdílový) text (1.26 MB) platného znění textové části ÚPNSÚ Tuchoměřice se zapracovaným návrhem změny Z6 ÚPNSÚ Tuchoměřice

- Autorizace (92.13 kB)

Postup pořízení změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice  (dále „Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice“) 

Nejedná o opakované veřejné projednání ÚP Tuchoměřice!

            Návrh změny Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice

            - Textová část výroku (159.94 kB)

            - Grafická část výroku

                  výkres č. 1 (204.17 kB) Výkres základního členění

                  výkres č. 2 (215.35 kB) Hlavní výkres

                  výkres č. 3 (600.07 kB) Koncepce veřejné infrastruktury

                  výkres č. 4 (219.27 kB) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

            - Textová část odůvodnění (1.63 MB)

            - Grafická část odůvodnění

                  výkres č. 5 (962.27 kB) Koordinační výkres

                  výkres č. 6 (1.35 MB) Širší územní vztahy

            - Srovnávací (rozdílový) text (307.83 kB) platného znění textové části ÚPNSÚ Tuchoměřice   se zapracovaným návrhem změny Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice

- Autorizace (348.27 kB)

Změna Z5 Územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice

Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice_výrok_4_VPS.pdf (234.77 kB)

Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice_výrok_3 Veřejná infrastr.pdf (625.24 kB)

Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice_výrok_1 Základní členění.pdf (220.87 kB)

Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice_výrok_2_Hlavní výkres.pdf (239.51 kB)

Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice_odůvodnění_srovnavací text.pdf (1.21 MB)

Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice_ text odůvodnění.pdf (1.78 MB)

Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice_ odůvodnění příloha 4.pdf (315.89 kB)

Z5 ÚPNSÚ Tuchoměřice text výrok.pdf (948.19 kB)

Veřejná vyhláška - oznámení (vydání změny Z5 Územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice) 1.pdf (126.83 kB)

textová část výrok ÚZ po Z5 Tuchoměřice.pdf (1.21 MB)

Opatření obecné povahy č. 01 2022 vydává změnu Z5 Územního plánu sídelního útvaru Tuchoměřice.pdf (126.83 kB)

Autorizace_202206.pdf (646.65 kB)

3_veřejná prospěšnost_UZ_po_Z5_Tuchomerice_6_2022_final.pdf (1.65 MB)

2_technické vybavení_UZ_po_Z5_Tuchomerice_6_2022_final.pdf (5.87 MB)

1_hlavní výkres_UZ_po_Z5_Tuchomerice_6_2022_final.pdf (2.18 MB)

Tuchoměřice úplné znění ÚPNSÚ po změně č. 5

hlavní výkres 1 (2.18 MB)

technické vybavení (5.87 MB)

veřejná prospěšnost (1.65 MB)

textová část (1.21 MB)

Vyhodnocení projednání zadání změn Z01 2007 ÚPO Knovíz.PDF (315.89 kB)

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Č.5 1.PDF (1.21 MB)

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Č.5.PDF (1.78 MB)

ZMĚNA ÚPNSÚ Č.5.PDF (948.19 kB)

koordinační výkres.PDF (986.86 kB)

Výkres širších územních vztahů.PDF (1.36 MB)

hlavní výkres včetně dopravy a ÚSES.PDF (239.51 kB)

koncepce veřejné infrastruktury.PDF (625.24 kB)

výkres veřejně prospěšných staveb opatření a asanací.PDF (234.77 kB)

výkres základního členění území .PDF (220.87 kB)

textová část výrok (646.65 kB)

 

 

 

Publicita

Veřejné osvětlení s přechody v Tuchoměřicích je spolufinancován Evropskou unií.

logo

logo

GObec

GObec

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:12
TÝDEN:1185
CELKEM:1250069

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 8. 6. 2023
slabý déšť 21 °C 13 °C
pátek 9. 6. slabý déšť 22/14 °C
sobota 10. 6. slabý déšť 23/14 °C
neděle 11. 6. déšť 21/13 °C

Kde nás najdete?